Minskad försäljning för byggmaterialhandeln i mars

Bygg- och järnindex  visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 9,8 procent i mars.

Efter två månader med tillväxt för byggmaterialhandeln backade försäljningen i mars. Branschens försäljning minskade med 9,8 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Mars i år innehöll två försäljningsdagar färre än mars i fjol, vilket betyder att en kalendereffekt har påverkat utfallet negativt. Den sammanlagda försäljningstillväxten för det första kvartalet landade på 0,2 procent..........

 

Källa: byggmaterialhandlarna.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-05-03
 

Källa: http://www.byggmaterialhandlarna.se/bygg-och-jarnindex/minskad-forsaljning-for-byggmaterialhandeln-i-mars/

Annonser