Cembrit slår ett slag för ökad brandsäkerhet

Det räcker inte att följa Boverkets byggregler för att brandsäkra sin byggnad, utan man bör ha större marginaler och aldrig tumma på det passiva brandskyddet. Det gäller särskilt då man bygger höga hus samt byggnader som utsätts för anlagda bränder. Det menar Cembrit som välkomnar att NordBygg i år har brandtema.

Cembrit har i flera år verkat för en högre brandsäkerhet, framför allt att man bör använda obrännbara material då man bygger till exempel skolor och flyktingförläggningar som är utsatta för anlagda bränder. Nuvarande insatser räcker inte, vilket statistiken tydligt visar. Antalet skolbränder i Sverige har ökat de senaste åren. Exempelvis ökade antalet bränder från 499 bränder 2014 till ca 680 st 2016*. De totala kostnaderna för skolbränder uppskattas till 300–500 miljoner årligen (Källa Brandforsk).

- Boverkets byggregler är en bra utgångspunkt, men de är i första hand utformade för att rädda liv, inte byggnader och vi menar att alla har att vinna på att även säkra byggnaderna. Dessutom finns det svagheter i regelverket, exempelvis kan man bygga med material som inte är bra ur brandsäkerhetssynpunkt om man samtidigt installerar sprinkler. Det ökar riskerna, eftersom sådana installationer kan bli avstängda av misstag, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit.

Samtidigt råder det en stor osäkerhet och okunskap kring brandreglerna. Därför verkar Cembrit för att öka kunskaperna, bland annat genom en ny brandguide där olika fulleskaletestade konstruktioner beskrivs i ett större perspektiv.

 

Läs mer på vår hemsida >>>

 

 

Annonser