Ny rapport: Anläggningsmassor och klimatpåverkan

Vid i stort sett allt byggande uppstår behov av att hantera schaktmassor. Dessa massor kan vara av olika kvalitet beroende dels på tidigare aktiviteter på platsen, dels på naturliga förutsättningar. 

Vi talar om allt från rena massor till kraftigt förorenade och fortsatt hantering är helt beroende av denna klassificering.

Sveriges Byggindustrier har fått signaler från medlemsföretagen om att samarbetet vad gäller masshantering har brister och att detta bedöms orsaka både ekonomiska och miljömässiga problem i form av ökat transportbehov och fördröjningar. Speciellt ifrågasätts detta vid hantering av lätt förorenade massor.

 

Ladda ner rapporten här

 

Källa: sverigesbyggindustrier.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-05-09

Källa: https://www.sverigesbyggindustrier.se/ny-rapport-anlaggningsmassor-och-klimatp__7823

Annonser