Bostadsmarknaden nu och framåt – mer måste byggas!

Nu kan Boverket presentera en samlad bild av bostadsmarknaden i Sverige tack vare sin årliga enkät med svar från i stort sett alla kommuner. Samtidigt publiceras en ny rapport om äldres boendeekonomi. Slutsatsen: Fler bostäder behövs, bland annat särskilda boenden för äldre.

– Bostadsmarknadsenkäten är en sammanställning vi gör varje år. Resultatet överensstämmer med vad vi tidigare sett i andra prognoser och analyser, att det är ett fortsatt stort behov av bostäder. Särskilt för grupper som efterfrågar bostäder till skäliga priser, till exempel studenter och äldre, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.....

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare och ladda ned rapporten, följ nedanstående länk!
2018-05-09

Källa: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/bostadsmarknaden-nu-och-framat--mer-maste-byggas/

Annonser