"Storleken utmanar i Förbifart Stockholm"

Förbifart Stockholm består av 18 kilometer bergtunnel uppdelade på sex stora huvudentreprenader.
På norra sidan har Implenia kommit längst med tunneldrivningen då man sprängt ut cirka 4,5 kilometer tunnlar.
– Men projektet kommer att peaka 2019. Då pågår bergdriften samtidigt som våra totalentreprenader för mark, betong och inklädnad har kommit igång, säger Anders Valo, produktionschef på Implenia. 
Arbetet med att bygga E4 Förbifart Stockholm pågår för fullt. Bergtunnlarna ingår i världens längsta tunnel i stadsmiljö, 16,5 km, mellan Kungens kurva och Hjulsta. Dessutom finns den kortare Akallatunneln på 1,8 km under Järvafältet.
Beställaren Trafikverket har delat upp projektet i sex stora bergentreprenader, som alla är igång nu......

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-05-17

Källa: https://www.byggvarlden.se/storleken-utmanar-i-forbifart-stockholm-123456/nyhet.html

Annonser