Boverket rekommenderar inte individuell mätning

Boverket har regeringens uppdrag att följa upp om det är kostnadseffektivt att införa individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten i lägenheter och lokaler.

Boverket konstaterar nu att årets beräkningsresultat inte skiljer sig från resultaten från Boverkets tidigare utredningar som genomfördes 2014 och 2015. Boverket står därför fast vid sin rekommendation till regeringen att inte införa krav på individuell mätning och debitering i Sverige.......

 

Källa: boverket.se
För att läsa rapporten, följ nedanstående länk!
2018-05-18

Källa: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/boverket-rekommenderar-inte-individuell-matning/

Annonser