Flexiblare och enklare VA-lagstiftning

Flexiblare lagstiftning för kommunerna och en avloppsdeklaration för fastighetsägarna. Nu börjar förslagen från regeringens utredare om avloppsfrågan att offentliggöras. Utredningen ska presenteras i sin helhet den 28 maj.

Utredningen om Hållbara vattentjänster ska överlämnas till regeringen den 28 maj men särskilde utredaren Anders Grönvall har redan berättat om en del av förslagen i olika debattartiklar under de senaste veckorna. När utredningen tillsattes våren 2017 handlade direktiven bland annat om att skapa enkla möjligheter för fastighetsägare att göra rätt när det gäller enskilda avlopp och förändringar för att göra lagen om allmänna vattentjänster mer flexibel när det gäller kommunernas ansvar för vatten och avlopp.......

 

Källa: cirkulation.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-05-24
 

Källa: https://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/flexiblare-och-enklare-va-lagstiftning/

Annonser