Bostadsbranschen kräver svar från energiministern om elnätsprishöjningar

De senaste fem åren har elnätspriserna stigit med omkring 25 procent, samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen varit mycket måttlig. Om inte dagens reglering för elnätsbolagens intäkter skärps riskerar vi fortsatt kraftiga prishöjningar. Därför kräver nu SABO tillsammans med stora delar av bostadsbranschen svar från energiministern om hur regeringen tänker agera i frågan.

Brevet till energiministern är undertecknat av SABO, Hyresgästföreningen, Bostadsrätterna, HSB, Villaägarna, Riksbyggen och Fastighetsägarna.

Organisationerna menar att det är glädjande att energiministern vid flera tillfällen uttalat sig tydligt om att reglerna kring elnätsbolagens intäkter behöver skärpas för att få till rimligare avgifter för landets elnätskunder. Men nu söker man ett konkret besked om hur det ska gå till.......

 

Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-05-24
 

Källa: https://www.sabo.se/bostadsbranschen-kraver-svar-fran-energiministern-om-elnatsprishojningar/

Annonser