Stor tillbakagång för bygg- och anläggningsverksamhet

Barometerindikatorn gick ner från 110,4 i april till 108,8 i maj. Majsiffran pekar, trots nedgången, på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin visar fortsatt på ett mycket starkt läge trots en viss dämpning från förra månaden. Industriföretagen är nöjda med orderstockanas storlek och planerar för ökad produktion de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll hela 8 enheter i maj, till den lägsta nivån på närmare tre år. Främst beror nedgången på att företagen har sänkt sina förväntningar på sysselsättningsutvecklingen de närmaste månaderna.......

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-05-29
 

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2018-05-29-stor-tillbakagang-for-bygg--och-anlaggningsverksamhet.html

Annonser