Nordiska ministrar eniga om att stärka harmoniseringen av byggregler

– Norden ska vara världens mest integrerade byggmarknad. Vi vill göra det lättare för företagen i Norden att bygga tvärs över gränserna för att skapa bättre och billigare byggen i alla delar av Norden, säger Sveriges bostadsminister, Peter Eriksson.

Sverige är för närvarande värd för Nordiska ministerrådet, som är det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Ministerrådet består av flera olika råd med ministrar inom respektive fackområde.....

 

Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-05-30
 

Källa: https://www.sabo.se/nordiska-ministrar-eniga-om-att-starka-harmoniseringen-av-byggregler/

Annonser