Nya trender inom byggandet kan medföra risker

Nya trender inom byggandet kan innebära risker för skador. Det visar en ny rapport från försäkringsbolaget Gar-bo som listar 15 byggtrender som kan medföra fler skador.

I takt med att nya trender och ny teknik utvecklas så utvecklas även byggandet av bostäder och andra husbyggnader. Solceller, gröna tak och laddstationer för elbilar är några exempel på företeelser som har blivit vanligare på senare år, men men kunskapen om potentiella risker finns inte alltid där, enligt Gar-bos skadeförebyggande rapport om 15 aktuella byggtrender.

– Vi ser att nya material och metoder ibland introduceras för snabbt, säger Mårten Lindström, ordförande i Gar-Bos tekniska råd.

De trender som rapporten listar rör främst bostadsbyggande men även andra husbyggnader. Ibland är riskerna sådana som Gar-bo har sett ökad skadeanmälan kring. Bland annat visar en rapport från Vattenskadecentrum att det är fler vattenanslutningar i kök, vilket har medfört att det blivit vanligare med vattenskador i kök än i badrum.......

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-13

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-trender-inom-byggandet-kan-medfora-risker-26926

Annonser