Snabbt sjunkande brunnsnivåer

SGUs mätningar av små grundvattenmagasin visar att nivåerna nu sjunker snabbt i stora delar av landet. I många fall närmar sig nivåerna de lägsta som uppmätts för årstiden. Den kommunala VA-försörjningen bör dock inte få så stora problem.

Så sent som i april fanns det inget som tydde på någon vattenbrist under sommaren 2018. Nu har det goda utgångsläget för grundvattentillgången under mars-april i och med högsommarvädret den senaste månaden förändrats.

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, anser nu att de som har egna brunnar bör vara observanta, följa utvecklingen och i många fall iaktta försiktighet med vattenkonsumtionen..........

 

Källa: cirkulation.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-13
 

Källa: https://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/snabbt-sjunkande-brunnsnivaaer/

Annonser