250 vattenkraftverk bör skyddas genom att bli riksintresse

Sveriges kraftsystem står inför en omställning. Många elproduktionsanläggningar närmar sig åldersstrecket och kommer att läggas ner. Samtidigt pågår en elektrifiering i andra delar av energisektorn, vilket gör att morgondagens behov av kraft kan komma att öka. Vattenkraften kommer ha en fortsatt viktig roll, och Energimyndigheten går därför ut på samråd med förslag till riksintresseutpekande av drygt 250 viktiga vattenkraftsanläggningar.......

 

Källa: energimyndigheten.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-13
 

Källa: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/250-vattenkraftverk-bor-skyddas-genom-att-bli-riksintresse/

Annonser