72 procent röstade för ett modernare ME på stämman

Behovet av att förnya Maskinentreprenörernas organisation har diskuterats sedan i december 2016. Bakgrunden är att både företagens struktur och teknikutvecklingen de senaste åren har förändrats i hög grad, och medlemsföretagen behöver allt oftare annat stöd än tidigare och nästan alltid snabbare än vad ME kan leverera med nuvarande struktur.

– Det är bra för framtiden att vi nu på stämman i juni kunde får tydlig majoritet för styrelsens proposition att göra de här förbättringarna. Den andra nödvändiga omröstningen som krävs för att detta ska gå igenom blir antagligen i september. Då behövs det att 75 procent av stämman röstar för, och med tanke på dagens majoritet så ska de kunna bli bra, säger Magnus Persson, ordförande för Maskinentreprenörerna (ME).......

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-13
 

Källa: https://maskinentreprenoren.se/72-procent-rostade-for-ett-moderna-me-pa-stamman/

Annonser