Ny lag ska sätta press på kommunerna

Nu vill regeringen att kommunerna tar mer ansvar för bostadsförsörjningen. En ny bostadsförsörjningslag kan sätta ökat tryck på kommunerna och tydliggöra vilket ansvar lokal, regional respektive statlig nivå har för att stimulera detta område.

– Vi behöver ett förtydligande av kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Utredningen visar på ett arbetssätt och ansvarsfördelning som innebär att det planeras och byggs bostäder för alla inkomstgrupper. Det är bra. De olika verktyg som kommunerna har i dag går att använda för att klara uppgiften, säger Peter Eriksson, bostadsminister..........

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-20

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-lag-ska-satta-press-pa-kommunerna-26964

Annonser