93 000 bostäder om året behöver byggas de kommande åren

Byggtakten under de närmste åren behöver öka. Det menar Boverket som nyligen presenterade sin uppdaterade byggbehovsprognos. Cirka 93 000 bostäder behöver byggas varje år fram till år 2020 för att täcka behovet.
I år bedömer de att cirka 56 000 bostäder kommer att påbörjas. 

- Vi behöver bygga motsvarande ett Linköping eller ett Uppsala på kort sikt. Konsekvensen blir annars att vi får dras med ett underskott en lång tid framöver, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket.

Med anledning av Statistiska centralbyråns, SCB, senaste befolkningsprognos från april i år (se faktarutan) har Boverket sett anledning att revidera sin nationella byggbehovsprognos från förra året.

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-20

Källa: https://www.byggvarlden.se/93-000-bostader-om-aret-behover-byggas-de-kommande-aren-124469/nyhet.html

Annonser