Det ljusa stämningsläget håller i sig i juni

Barometerindikatorns nivå visar på ett oförändrat starkt stämningsläge i den svenska ekonomin. Det är dock enbart företagens syn på ekonomin som bidrar till den höga nivån på den sammanfattande indikatorn. Hushållens syn på ekonomin dämpades för sjunde månaden i rad och är i ett historiskt perspektiv mer pessimistisk än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg åter något efter förra månadens kraftiga nedgång och pekar på ett starkare läge än normalt. Det är framför allt byggföretagens omdömen om orderstockarnas storlek i nuläget som överstiger det historiska genomsnittet. Anställningsplanerna för de närmaste månaderna uppgår till en historiskt normal nivå vilket visar på i stort sett oförändrad sysselsättning......

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-20

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2018-06-20-det-ljusa-stamningslaget-haller-i-sig-i-juni.html

Annonser