Underskott i 243 kommuner

243 kommuner har underskott på bostäder, det är tolv kommuner färre än förra året.
Det visar den senaste bostadsmarknadsenkäten gjord av Boverket.
De drar också slutsatsen att fler bostäder behövs, bland annat särskilda boenden för äldre.

Med underlag från 288 av Sveriges 290 kommuner kan Boverket ge en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2017 och 2018.
Svaren i enkäten består av kommunernas bedömningar i olika frågor. 

Totalt 243 kommuner svarar i enkäten att de har underskott på bostäder. Det är 12 kommuner färre än förra året.
Samtidigt uppger 42 kommuner att bostadsmarknaden är i balans, vilket är 8 kommuner fler än förra året.....

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-20

Källa: https://www.byggvarlden.se/underskott-i-243-kommuner-124471/nyhet.html

Annonser