Byggkostnaderna ökade med drygt tre procent

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,7 procent mellan april och maj 2018.

På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,1 procent.

Detta enligt senaste statistiken från SCB.

Den senaste månaden, april-maj 2018, har faktorprisindex för flerbostadshus ökat med 0,7 procent. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, gick upp med 0,9 procent mellan april och maj 2018n enligt SCB:s senaste faktorprisindex.

 

Byggmaterialkostnaderna ökade med 0,6 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för VVS-material mest. Även kostnaderna för järn och stål, betongvaror, snickerier, elmateriel, övrigt byggmaterial och golvmaterial höjdes mellan april och maj. Kostnaderna för trävaror och vitvaror sjönk medan armeringsstål och målning var oförändrade........

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-20

Källa: https://www.byggvarlden.se/byggkostnaderna-okade-med-drygt-tre-procent-124427/nyhet.html

Annonser