Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

Fram till hösten 2019 kommer privatpersoner, organisationer och företag att erbjudas fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter av sin kommun. Rådgivarna kommer också att göra ett flertal informationsinsatser såsom att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor........

 

Källa: energimyndigheten.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-20.

Källa: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/energi--och-klimatradgivare-fokuserar-pa-solel-och-hallbara-transporter/

Annonser