Skanska nya order är värd en halv miljard

Avser Trafikplats Vinsta för E4 Förbifart Stockholm.

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga Trafikplats Vinsta för E4 Förbifart Stockholm. Det skriver man i ett pressmeddelande. Kontraktet är värt cirka 500 miljoner kronor och avser länken mellan Stockholms västerort och tunnlarna för nya E4 Förbifart Stockholm.

Projektet omfattar bland annat två cirkulationsplatser, breddning av Bergslagsvägen, ombyggnad av gång- och cykelvägnätet, till Skattegårdsvägen anslutande betongtunnlar samt ledningsomläggningar. Projekteringen påbörjas i augusti 2018 och projektet beräknas vara slutfört under 2022........

 

Källa: entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-20

Källa: https://www.entreprenad.com/article/view/608698/skanska_nya_order_ar_vard_en_halv_miljard

Annonser