Sh Bygg förvärvar inom anläggning

Sh bygg, sten och anläggning AB förvärvar TM Anläggning i Uppsala AB.*
Överlåtelsen är planerad till att genomföras den 31 augusti 2018 och bolaget blir således ett helägt dotterbolag till Sh bygg.

TM Anläggning i Uppland AB startades 1988 av Lars Erik Lindberg. Bolaget riktar främst in sig på totalentreprenader inom industri, handel och fastigheter. Den 27 juni 2018 ingick ägarna i TM Anläggning avtal med Sh bygg, sten och anläggning AB om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget.......

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-28

Källa: https://www.byggvarlden.se/sh-bygg-forvarvar-inom-anlaggning-124705/nyhet.html

Annonser