Nu ändras skatteregler för nyregistrerade fordon

Den 1 juli träder nya skatteregler i kraft för den som köper en nyregistrerad personbil eller lätt lastbil. Reglerna går ut på att den som väljer ett miljövänligt fordon belönas med en bonus medan den som väljer ett mindre miljövänligt alternativ får betala en högre skatt.

Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med det datumet. Fordonstyperna som berörs är personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. I korthet gäller att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor. Tvärtom "straffas" de mindre miljövänliga alternativen med förhöjd fordonsskatt under de tre första åren........

 

Källa: entreprenadaktuellt.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-29

 

Källa: http://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/57470/nu-andras-skatteregler-for-nyregistrerade-fordon.html

Annonser