Bostadsbygge i Göteborg räddas av nytt regeringsbeslut

Det har vart många vändor om detaljplanerna för planeringen av drygt 300 bostäder vid gamla Tändsticksfabriken i Göteborg. Nu får detaljplanen åter laga kraft efter att Regeringen upphävt Länsstyrelsens beslut från i december.

Göteborgs stad antog detaljplanen för stadsbebyggelsen i kvarteret Tändsticksfabriken i maj 2016. I december 2017 upphävde Länsstyrelsen detaljplanen med hänvisning till att byggandet medförde risk för försämrad luftkvalitet i området. Ärendet hamnade hos regeringen, som idag beslutade att gå på Göteborgs stads linje. Länsstyrelsens skäl till att ansågs inte tillräckliga eller utgöra något hinder mot den planerade bostadsbebyggelsen i området.

– Det finns inte tillräcklig grund för länsstyrelsens beslut och därför ger regeringen nu klartecken för detaljplanen, säger bostadsminister Peter Eriksson..........

 

Källa: fastighetstidningen.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-29

 

Källa: http://fastighetstidningen.se/bostadsbygge-i-goteborg-raddas-av-nytt-regeringsbeslut/

Annonser