Restprodukter från skogsbruk kan bli asfalt

Det europeiska forskningsprojektet Rewofuel har fått sin finansiering klar. Nu går startskottet för att bygga en pilotanläggning i Örnsköldsvik.

Kortfattat går projektet ut på att Sekab, som är ett svenskt kemi- och etanolföretag kommer att bygga anläggningen för att där omvandla restprodukter från skogsbruk till tillverkning av flygbränsle och bensin.
Barrved är exempel på en av restprodukterna som kommer att användas.

Genom att göra detta kommer en bioprodukt att skapas som Peab Asfalt vill utveckla till ett biobaserat bindemedel med förhoppningen om att detta i framtiden skulle kunna användas vid tillverkning av asfalt........

 

Källa:  entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-29

 

Källa: https://www.entreprenad.com/article/view/610228/restprodukter_fran_skogsbruk_kan_bli_asfalt

Annonser