Åter möjligt söka stöd för sanering av radon

– Väldigt många människor i Sverige påverkas av för höga radonhalter i sina bostäder. Radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år. Genom att återinföra radonbidraget och öka antalet radonsaneringar kan vi nu minska den hälsopåverkan som radonet har, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Syftet med bidraget är att minska halten radon i en- och tvåbostadshus och därmed minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder.

Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kronor........

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-07-05
 

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ater-mojligt-soka-stod-sanering-av-radon-27008

Annonser