Högre straff för dieselstölder föreslås

Många dieselstölder sker av internationella stöldligor som bedriver en industriell och välplanerad verksamhet. Sverige är en attraktiv marknad, diesel är lätt att avyttra och straffpåföljderna är inte avskräckande.
- Jag har föreslagit införandet av en särskild brottsrubricering för de systematiska stölder som det handlar om och ett minimistraff på ett år, uppgav riksdagsledamoten Johan Hedin, C, vid ett seminarie i Almedalen igår. 

– Varje år stjäls tusentals kubikmeter diesel, något som kostar bara Sveriges maskinentreprenörer uppskattningsvis en halv miljard om året, då tillkommer andra drabbade branscher, som lantbruk och åkerier. Mörkertalet är högt, många väljer att inte anmäla, eftersom ersättningsbeloppen är låga och polisen nästan alltid omedelbart lägger ner undersökningarna på grund av brist på bevis.......

 

Källa: entreprenadaktuellt.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-07-05
 

Källa: http://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/57562/hgre-straff-fr-dieselstlder-fresls.html

Annonser