Överenskommelse i Bryssel: Endast krav på IMD av värme om det är kostnadseffektivt

Europaparlamentet och ministerrådet har till slut enats i energieffektiviseringsdirektivet EED. Överenskommelsen innebär att krav på IMD av värme i fastigheter endast behöver tillämpas om det anses kostnadseffektivt.

Europeiska kommissionen presenterade 30 november 2016 ett förslag till revidering energieffektiviseringsdirektivet som en del av policypaketet ”Ren energi för alla i Europa”. SABO har generellt ställt sig positiva till förslagets ambitioner om ökad energieffektivisering, men pekat på vikten av att behålla den flexibilitet som finns i direktivet för nationell anpassning.

-Det är fantastiskt att vi fått sådant gehör för våra förslag och att parterna i EU har tagit Sveriges och Allmännyttans förutsättningar i beaktning, säger Therese Rydstedt, Energiexpert på SABO.....

 

Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-07-05
 

Källa: https://www.sabo.se/overenskommelse-i-bryssel-endast-krav-pa-imd-av-varme-om-det-ar-kostnadseffektivt/

Annonser