Extremvärme förvärras av brist på kyltekniker

Sommarens värmebölja har lett till kraftigt höjda temperaturer inomhus och bland annat sjukhus, serverhallar och livsmedelsbutiker har drabbats hårt. Inte minst på grund av bristen på kyltekniker.

Kyl- och värmepumptekniker är ett bristyrke där det saknas cirka 750 personer och ytterligare 500 skulle kunna anställas årligen framöver. Detta hotar upprätthållandet av kritiska samhällsfunktioner, menar branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)......

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-08-15

 

Källa: https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/augusti/extremvarme-forvarras-av-brist-pa-kyltekniker/

Annonser