Bostadsbyggandet ner tio procent

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 30 950 lägenheter under första halvåret 2018. Det innebär en minskning med cirka 10 procent jämfört med samma period 2017.

Det är första gången antalet påbörjade lägenheter minskar under första halvåret sedan 2012, enligt SCB. Då påbörjades 27 procent färre lägenheter än under första halvåret 2011.

Under första halvåret påbörjades cirka 24 350 lägenheter i flerbostadshus vilket är 11 procent färre än motsvarande period 2017. I småhus påbörjades cirka 6 600 lägenheter vilket är 4 procent färre än under samma period 2017.......

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-08-22
 

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-ner-tio-procent-27132

Annonser