Ett steg närmare linbanan - nytt avtal tecknas

NCC har fått i uppdrag av trafikkontoret Göteborgs Stad att bidra i arbetet med en genomförandestudie och ta fram ett riktpris för en linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i centrala Göteborg.

Projektet är en totalentreprenad i samverkan med trafikkontoret där NCC tilldelats uppdraget för en första fas som kommer pågå i cirka ett år.
Under den första fasen ska en genomförandestudie göras och ett riktpris tas fram för byggnationen. 

Därefter ska ett politiskt investeringsbeslut tas för att gå vidare med den andra fasen, där själva byggnationen sker.
Om ett sådant beslut fattas utökas NCC:s uppdrag till att också bygga stadslinbanan.
Trafikkontoret har budgeterat projektet i sin helhet till cirka 1,1 miljarder SEK.....

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-08-22
 

Källa: https://www.byggvarlden.se/ett-steg-narmare-linbanan-nytt-avtal-tecknas-125689/nyhet.html

Annonser