Många vill vara med och bygga elvägar

Många aktörer har visat intresse för att vara med och bygga elvägar enligt en ny rapport från Trafikverket.
– Vi ser att aktörerna har goda möjligheter att medverka på olika delar av marknaden, säger projektledare Björn Hasselgren.

Trafikverket har under året utrett vilka affärsmodeller och former av finansiering som kan vara  lämpliga för elektrifiering av tung trafik på väg. Utredningen har gjorts i samverkan med ett stort antal aktörer på marknaden. Arbetet har nu resulterat i en rapport som omfattar analys av elvägsmarknaden, dess aktörer samt möjliga affärsmodeller, finansierings- och organisationslösningar.....

 

Källa:entreprenadaktuellt.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-08-24
 

Källa: http://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/57918/mnga-vill-vara-med-och-bygga-elvgar.html

Annonser