”ARN inskränker VVS-löner”

Jour AB, som förmedlar VVS- och eltjänster, får inte fakturera ett jourpris utan att ha kommit överens om detta med konsumenten. Det menar Allmänna reklamationsnämnden (ARN), men Jour AB anser att beslutet är felaktigt.

Jour AB debiterade en villaägare i Stockholm, David Hulth Wallgren, 6 500 kronor för 15 minuters arbete. Nämnden rekommenderar att Jour AB endast kräver 2 700 kronor av David Hulth Wallgren.

Läs mer: Jourföretag fick inte ta jourpris

I ett mail till VVS-Forum, som nyligen skrivit om fallet, förklarar Johan Kaiser, chef på Jour AB, varför företaget inte kommer följa ARN:s rekommendation.

”Jour AB kommer inte att rätta sig efter ARN:s beslut med anledning av att deras rådgivande yttrande inskränker VVS:arnas löner radikalt och det får de inte gå in och göra. Jour AB kommer inte heller att rätta sig efter ARN:s beslut, eftersom David haft kännedom om priset samt att arbetet omfattades av jour. Jour AB kommer slutligen inte att rätta sig efter ARN:s beslut, eftersom priset för Jour AB:s jourarbete i detta fall är att anse som skäligt”, skriver Johan Kaiser och tillägger:.......

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-08-24
 

Källa: https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/augusti/arn-inskranker-vvs-loner/

Annonser