Barometerindikatorn upp för tredje månaden i rad

Det starka läget inom tillverkningsindustrin visar inga tecken på att avta. Konfidensindikatorn för industrin steg istället ytterligare i augusti. Allra starkast är signalerna från företagen inom massa- och pappersindustri samt annan transportmedelsindustri (tillverkning av andra transportmedel än motorfordon).

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i augusti. Uppgången förklaras av rejält uppjusterade anställningsplaner bland företagen inom anläggningsverksamhet.......

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-08-30

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2018-08-30-barometerindikatorn-upp-for-tredje-manaden-i-rad.html

Annonser