Start för den ”utsläppsfria” bergtäkten

Kraftigt minskade klimatutsläpp och ökad effektivitet är målet när Skanska och Volvo nu inlett ett tio veckor långt test med eldrivna och självkörande maskiner i en bergtäkt utanför Göteborg.

Målet är att lägga grunden till världens första ”utsläppsfria” bergtäkt med hjälp av en digitaliserad och delvis automatiserad produktionsprocess som ska resultera i en koldioxidfri produktion av bergmaterial för bygg- och anläggningsverksamhet. Förhoppningen är att koldioxidutsläppen ska minska med 95 procent och driftkostnaden med en fjärdedel..........

 

Källa: entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-08-30

Källa: https://www.entreprenad.com/article/view/617653/start_for_den_utslappsfria_bergtakten

Annonser