Särkraven broms för sänkta byggkostnader

Kommunala särkrav vid byggande, för få anbud i upphandlingarna och bristande konkurrens i delar av byggmaterialindustrin.

Det är några faktorer som bidrar till att konkurrensen inom bostadsbyggandet är svagare än den skulle kunna vara. Detta visar en ny rapport som Konkurrensverket gjort på uppdrag av regeringen.

Konkurrensverket fick tidigare i uppdrag av regeringen att utifrån de senaste årens studier redovisa vilka områden som myndigheten bedömer att det är angeläget att belysa bättre än i dag inom bygg och byggmaterialindustrin med avseende på konkurrensen inom bostadsbyggandet. Nu har slutsatserna redovisats i rapporten ”Bättre konkurrens i bostadsbyggandet - En uppföljning av utvecklingen 2015–2018 samt en kartläggning av fortsatt utredningsbehov”.........

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!

Källa: https://www.byggvarlden.se/sarkraven-broms-for-sankta-byggkostnader-126100/nyhet.html

Annonser