Tvärnit och full gas i byggbranschen

Antalet konkurser inom Byggindustrin ökar med 49 procent förra månaden. Det visar statistik från UC.
Samtidigt har byggföretag inom anläggningssektorn skruvat upp sina prognoser inför kommande månader och behöver anställa mer än tidigare. Siffrorna visar på att mindre byggföretag med stor exponering mot bostadssektorn börjar hacka, men de företag som är verksamma inom anläggning känner till och med ökat tryck. Detta följer i stort de prognoser som levererats av både Sveriges Byggindustrier, Sverige Bygger och Maskinentreprenörernas MEKO-rapporter........

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk.
2018-09-06

Källa: https://maskinentreprenoren.se/tvarnit-och-full-gas-i-byggbranschen/

Annonser