Nästa fas för bygget av Trelleborgs nya hamn

Nya färjelägen och nya uppställningsytor ska stå klart senast 2025.
Första delen av Trelleborgs hamns utbyggnad innefattade nya vågbrytare, ny intermodal terminal och ett nytt färjeläge för längre fartygets.com. Detta stod klart redan 2014.
Nu inleds arbetet med nästa del i utbyggnaden. Nu ska ett nytt färjeläge och ett läge för handelsfartyg byggas. Dessutom blir det nya uppställningsytor, överfart över bangården, ny check-in och hamninfart samt anslutningsväg från östra sidan.......

Källa: entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk.
2018-09-06

Källa: https://www.entreprenad.com/article/view/617901/nasta_fas_for_bygget_av_trelleborgs_nya_hamn

Annonser