Mörka moln hopar sig på bygghimlen

Bygginvesteringarna har ökat på bred front de senaste åren men nu bromsar tillväxten upp.
Totalt faller antalet påbörjade bostäder från förra årets 64 722 till 46 000 under 2020.
Det är främst byggandet av bostadsrätter som går tillbaka men även arealen påbörjade lokaler minskar. Fortsatt hög sysselsättningsökning och låga räntor bidrar till att hålla efterfrågan uppe. En stegvis försvagad svensk tillväxt får konsekvenser för byggaktiviteten under slutet av prognosperioden.
Det visar en ny analys från Prognoscentret.

Bostadsbyggandet har tredubblats under de senaste fem åren men i år vänder aktiviteten nedåt.
- En överproduktion av exklusiva bostäder i kombination med kreditbegränsningar har lett till vikande bostadspriser vilket gjort det betydligt svårare att sälja nya bostäder på ritning. Man kan säga att detta har satt bostadsutvecklarnas affärsmodeller ur spel, säger Bengt Henricson, analytiker på Prognoscentret.....

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-09-14

Källa: https://www.byggvarlden.se/morka-moln-hopar-sig-pa-bygghimlen-126272/nyhet.html

Annonser