Fortsatt strid om retentionen

EU-kommissionen fortsätter att trycka på Sverige angående svenska reningsverk. Den sista augusti skickade Sverige in svar på frågor om överträdelser när det gäller kväveutsläpp från 2002 och 2009.

EU-kommissionen har uppfattningen att ett antal reningsverk haft bristande avloppsrening när det gäller kvävereduktion. Sverige har en annan uppfattning och åberopar naturlig retention. Om inte Sveriges resonemang godtas riskerar Sverige EU-böter. Allt handlar om tolkningen av avloppsreningsdirektivet.

Frågorna från EU-kommissionen den här gången gäller mätvärden från Arvika, Enköping, Fagersta, Jönköping, Lindesberg, Ludvika och Örebro (överträdelseärende 2002/2130) samt mätvärden från Habo, Ödeshög och Surahammar (överträdelseärende 2009/2310). Där ingår även att kommissionen efterfrågar temperaturuppgifter för inkommande avlopp till reningsverken i Robertsfors och Malå.....

 

Källa: cirkulation.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-09-14

Källa: https://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/fortsatt-strid-om-retentionen/

Annonser