Fler unga kvinnor vill bli byggare

Enligt senaste statistiken har fler kvinnor än tidigare sökt till gymnasiets program för byggare. Ökningen är 13 procent fler kvinnor än förra höstens antagning till gymnasiets BA-program. Allt enligt Skolverkets siffror.

Elin Kebert, projektledare för branschrekrytering vid Sveriges Byggidustrier, gläds över ökningen. Bygg-och anläggningsprogrammet på gymnasiet har aldrig varit så populärt bland unga kvinnliga elever som idag. En ökning som branschen länge hoppats på, enligt Kebert.

-Våra medlemsföretags satsningar för fler kvinnor kan ha bidragit till utvecklingen, säger Kebert. Ikano Bostads snickarlärlingsprogram, Hantverkarna, är ett exempel. Satsningar som visar att bygg- och anläggning är för alla........

 

Källa: byggaren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-09-20
 

Källa: https://www.byggaren.se/nyheter/817-fler-unga-kvinnor-vill-bli-byggare

Annonser