Priset på armeringsjärn skenar – upp med 17 procent

Kostnaden för byggmaterial fortsätter att stiga. Under det senaste året ligger uppgången för byggmaterial på 5,4 procent.

Den starka byggkonjunkturen de senaste åren med ökad efterfrågan på byggmaterial har fått priset att stiga. Enligt de senaste siffrorna från SCB har kostnaden för byggmaterial ökat med 5,4 procent från augusti i år till augusti 2017. 

Materialkostnaden stiger således mer än lönerna i branschen. Under det senaste året har tidlönen för den stora TBM-gruppen ökat med 3,16 procent. Den siffran gäller för perioden april-maj 2018 jämfört med motsvarande period 2017.

När det gäller byggmaterial har kostnaden under det senaste året ökat mest för armeringsjärn. Där är uppgången 17,1 procent. Stora prisuppgångar noteras även för järn- och stålprodukter som ökat med 10,3 procent och för trävaror med 9 procent........

 

Källa: byggnadsarbetaren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-09-20
 

Källa: https://www.byggnadsarbetaren.se/priset-pa-armeringsjarn-skenar-upp-med-17-procent/

Annonser