Peab stäms av sparkad chef

Peab riskerar stämning i Arbetsdomstolen och 776 000 kronor i skadestånd.
Tvisten är mellan Peab och en tidigare mellanchef i Norrland.
Han fick sparken efter att ha gjort personalinköp av material och för att ha tagit emot en bänkskiva som skulle kasseras. 

Det är Ledarna som lämnat in stämningsansökan mot Peab och Sveriges Byggindustrier. I stämningsansökan skriver Ledarnas förbundsjurist att Peab avskedat chefen trots att det saknades laga skäl. 
I första hand yrkar de på att Arbetsdomstolen ska förpliktiga Peab att betala skadestånd till den avskedade chefen med sammanlagt 626 664 kronor, som motsvarar bland annat utebliven lön och semesterersättning. De yrkar också på ett skadestånd på 150 000 kronor.

Chefen anställdes i juni 2010 och var anställd fram oktober 2017.....

 

Källa: bygvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-09-20
 

Källa: https://www.byggvarlden.se/peab-stams-av-sparkad-chef-126494/nyhet.html

Annonser