Broschyren "Får jag bygga" är uppdaterad

Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.

 

Källa: boverket.se
För att ladda ned broschyren, följ nedanstående länk!
2018-09-20
 

Källa: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/far-jag-bygga/

Annonser