”Osunda materialpåslag retar upp folk”

Andreas Thors på Rörprodukter Montage i Östersund har hittat ett eget sätt att hantera materialpriserna mot kund. Han tar fram egna prislistor.

Andreas Thors började som e-handlare och har sedan han startade installationsverksamhet 2015 tagit fram egna prislistor.

– Vi använder inte grossisternas bruttoprislistor utan delar upp produktregistret i färre kategorier. Vi gör en påläggskalkyl för varje kategorigrupp där vi tar hänsyn till vad vi har för verksamhetsomkostnader och vilka volymer som vi säljer. Att utgå från nettopriset ger, i min mening, en mer rättvis prissättning både för oss och kunden, säger han.

– Ekonomistyrningen för hela verksamheten blir dessutom enklare då eftersom vi vet, på ett ungefär, vilket påslag vi behöver för att uppnå önskad lönsamhet.

Läs mer: "Grundnettoprislistan används fel"

Rörprodukter köper material från grossister och direkt från fabrikanter. Andreas Thors pekar på svårigheten med att utgå från grossisternas bruttoprislistor då det är väldigt många kategoriuppdelningar med olika rabatter som kan variera från 30 till 80 procent.....

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-09-20
 

Källa: https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/september/osunda-materialpaslag-retar-upp-folk/

Annonser