”Rabatterna kan bryta mot lagen”

Installationsbranschens rabattsystem på material kan bryta mot lagen, anser Konsumentverket.

Enligt Konsumentverket kan rabattsystemet vara ett brott mot marknadsföringslagen.

Näringsidkare, exempelvis elinstallationsföretag, som påstår att ett visst pris är en kraftig rabatt ska också kunna visa att det är en rabatt, enligt myndigheten.

Elinstallatören kontaktade Gabriella Fenger-Krog, jurist på Konsumentverket, för att reda ut vad som gäller.

Vad ska en el-företagare göra för att hålla sig inom lagens ramar när han eller hon prissätter ett jobb?

– Priset som anges till konsumenten ska vara korrekt och tydligt. Företaget får inte vilseleda konsumenten om att priset är förmånligt/rabatterat, om det faktiskt inte är så. Att presentera en rabatt som baseras på ett ordinarie pris, som ingen betalar, kan vara vilseledande enligt marknadsföringslagen.........

 

Källa: elinstallatoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-09-20
 

Källa: https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2018/september/rabatterna-kan-bryta-mot-lagen/

Annonser