Lyft för detaljhandeln och tjänstesektorn i september

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i september och ligger stabilt över det historiska genomsnittet. Byggföretagen är oförändrat nöjda med orderstockarnas storlek och anställningsplanerna pekar fortsatt på en jämförelsevis stark sysselsättningsutveckling.......

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-09-28

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2018-09-27-lyft-for-detaljhandeln-och-tjanstesektorn-i-september.html

Annonser