Schweizare gör hål vid Slussen

Det blev Implenia som tog hem jobbet att fixa ny bussterminal i Katarinaberget vid Slussen. Det betyder att man tagit på sig uppgiften att köra ut 270 000 kubik berg mitt bland Stockholms mest trafikerade kvarter.

Projektet omfattar stora berg- och betongarbeten. Bussterminalen ska utformas som ett bergrum med plats för både resenärer och busstrafik. Att utföra bergsprängningsarbetena för den nya bussterminalen innebär att cirka 270 000 m3 berg ska tas ut. Närliggande byggnader, befintliga bergrum i Katarinaberget och bergslänten mot Stadsgårdsleden påverkar utformningen av terminalen. Dessa ställer projektet inför bergtekniska utmaningar, så som exempelvis stora spännvidder och låg bergtäckning. Tre stora bergrum med spännvidd på upp till 24 m utgör vänthall för passagerare och körytor för bussar.......

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-09-28

Källa: https://maskinentreprenoren.se/schweizare-gor-hal-vid-slussen/

Annonser