SIS-utredning om standardisering av ljus och belysning

Energimyndigheten har beviljat stöd till SIS för att säkerställa att relevant forskning och vetenskap tas i beaktning vid revideringen av den europeiska standarden för inomhusbelysning. Totalt handlar det om stöd över 3,5 år till en summa av högst 1 910 000 kronor.

Projektet som Energimyndigheten beviljat stöd till heter ”Tillämpandet av forskning och vetenskap inom standardiseringen av ljus och belysning för effektivare energianvändning och god belysningskvalitet”. Projektet genomförs inom ramen för Energimyndighetens program Energieffektivisering inom belysningsområdet (EELYS).

– Sverige ligger långt framme när det gäller forskning kring ljus, belysning och energieffektivisering och vi vill säkerställa att vi får med den vetenskapen i den nya utgåvan av europastandarden för ljus och belysning inomhus. Stödet blir mycket värdefullt i det arbetet, säger Björn Nilsson, projektledare SIS......

 

Källa: energi-miljo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-09-28

Källa: http://www.energi-miljo.se/tidningen/branschnytt/sis-utredning-om-standardisering-av-ljus-och-belysning

Annonser