Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Regeringen har infört ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Boverket administrerar bidraget som kan sökas från den 1 augusti 2018 till den 1 oktober 2018. Beslut om fördelning av årets medel på 1,395 miljarder kronor fattas under slutet av november månad och statsbidraget betalas ut senast den 1 december 2018.

Syftet med bidraget

Bidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder.

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-09-28

Källa: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/statsbidrag-for-okat-bostadsbyggande/

Annonser